Om oss

Om oss i NHF

Norges Handikapforbund er funksjonshemmedes egen interesseorganisasjon. Visjonen vår er et samfunn for alle, der funksjonshemmede har de samme mulighetene som andre til å leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser. Vi er først og fremst en interessepolitisk organisasjon, men vil også ta vare på medlemmene våre. Per i dag har vi nesten 15 000 medlemmer.
Der du bor
Vi har mange lokal- og landsforeningslag i Innlandet. Finner du ikke noe nær deg, så kanskje vi sammen kan starte opp noe?
Les mer om Der du bor
Regionstyret
Regionstyret er NHF Innlandets styrende organ mellom årsmøtene, og består av representanter fra både lokal- og landsforeningslag i regionen.
Les mer om Regionstyret
Nettverk
Lenker til NHFs nettverk har vi samlet her
Les mer om Nettverk
Innlandsposten
Les mer om Innlandsposten