Invitasjon til Modulbasert brukeropplæring – Modul 1

10. april 2018
Til brukerrepresentanter i spesialisthelsetjenesten/rehabiliteringsinstitusjoner,
Helseregion Sør-Øst, og deg som ønsker å bli brukerrepresentant i helsetjenesten og rehabiliteringsinstitusjoner.


Invitasjon til Modulbasert brukeropplæring – Modul 1

Styringsgruppen for modulbasert brukeropplæring (MBO) som består av SAFO, Kreftforeningen og FFO – samarbeidet i Sør-Øst inviterer med dette til modul 1 i vårt opplæringsprogram.

Det er plass til om lag 22 personer pr. kurs.

Kurset går over to dager med oppstart kl. 10.30 første dag, og avslutning
kl. 16.30 dag to. Det er viktig at du deltar helt til slutt.

Tid/sted:
5.-6. juni 2018
Scandic hotell, Lillestrøm

Vær vennlig og fyll ut påmeldingsskjema via FFOs hjemmeside
http://www.ffo.no/Arrangementer/modulbasert-brukeropplaring---modul-1-kurs-22/ innen onsdag 23. mai.

Denne konferansen er uten kostnad for deg som brukermedvirker, reiseutgifter dekkes etter statens satser.

Bekreftelse og program sendes deg når du er påmeldt.

Spørsmål vedr. det praktiske rundt kurset kan rettes til Solveig Bærland på
e-post: solveig.berland@ffo.no eller på tlf. 966 22 714.
FFO-samarbeidet i
helseregion Sør-Øst

Med vennlig hilsen
Styringsgruppen for modulbasert brukeropplæring

Andreas Habberstad (s)

Flere nyheter Flere artikler