Arbeidet vårt

Arbeidet vårt

Et samfunn for alle

I dagens Norge er det bred enighet, både blant politikere og folk flest, om at alle mennesker er likeverdige og skal ha de samme mulighetene til livsutfoldelse og et verdig liv. Likevel fører hindringer i samfunnet ofte til at funksjonshemmede ikke får leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser, eller delta i samfunnet som alle andre.

NHF påvirker politikere og byråkrati over hele landet for å skape et samfunn for alle. Dette er våre viktigste saker.

Les mer om Et samfunn for alle
Vi tilbyr deg
Trenger du støtte i en vanskelig livssituasjon, noen å dele erfaringene dine med eller informasjon om en diagnose vi har tilknytning til? Ønsker du å delta i et givende fellesskap for et samfunn for alle? Eller vil du benytte deg av våre medlemstilbud? Nedenfor ser du hva Norges Handikapforbund kan gjøre for deg.
Les mer om Vi tilbyr deg
Informasjonsbrosjyrer
NHF Innlandet arbeider interessepolitisk for å bidra til likeverdig samfunndeltakelse for personer med funksjonsnedsettelser. Nå har vi samlet våre egenproduserte publikasjoner, og du kan laste dem ned her.
Les mer om Informasjonsbrosjyrer