NHF Innlandets hytte, Einarstun, ligger nydelig til langs Osensjøens vestside i Østerdalen og er en tilgjengelig hytte med åtte soverom og sengeplasser til 23 personer. Det er mulig å leie Einarstun hele året.
Til høsten er det klart for Stortingsvalget 2017.  Kommunene plikter å tilby tilgjengelige stemmelokaler. NHF Innlandet har sendt henvendelse til alle kommunene i Innlandet, hvor vi minner om kommunenes plikt til å tilby tilgjengelige stemmelokaler.
Klagestrømmen til Likestillings- og diskrimineringsombudet viser at funksjonshemmede opplever diskriminering. Med enda flere klager kan vi vise at vi trenger et sterkere diskrimineringsvern.
Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland har kommet med sin årsmelding for 2017. Les den her: <a href="/showfile.ashx?fileinstanceid=0c53d58a-3f8a-47a2-ba70-22e2df77153b">Årsmelding Hedmark og Oppland 2017 Pasient og brukerombud.pdf</a>